Locaties

Locaties 


De evenementen vinden voornamelijk plaats in de stad Groningen. De Grote Markt en rondom de Der Aa-kerk zijn veel voorkomende locaties. Andere mogelijkheden zijn een havenplein bijv. Jazz Harbourclub in Winschoten, een natuurtuin of binnen in een daarvoor geschikte gelegenheid. Buiten de stad is ook mogelijk. Dit is wel afhankelijk van de bereikbaarheid van de locatie.